Luật Sư Tại Atlanta Georgia

Luật Sư nói Tiếng Việt – Lam Thuy Van
VỀ CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI
Các luật sư có kinh nghiệm tại  The ORLANDO Firm, P.C. sẽ đại diện cho cá nhân hoặc các gia đình có người chịu những hậu quả bi thảm của việc chấn thương nghiêm trọng hay tử nạn bởi hành vi vô ý hoặc cố ý gây thương tích của một chủ thể khác. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người có quyền được tiếp cận hệ thống luật dân sự, được cung cấp trong một môi trường chuyên nghiệp, đầy lòng trắc ẩn để khách hàng thấy được rằng họ là một phần của “gia đình pháp luật” chúng tôi.

Chúng tôi không chỉ là luật sư đối với khách hàng mà vừa là cố vấn, vừa là bạn.

Công ty của chúng tôi tập trung vào rất nhiều lĩnh vực của pháp luật:

  • TAI NẠN XE KÉO/ XE CHỞ HÀNG
  • SẢN PHẨM/ MÁY MÓC NGUY HIỂM
  • VỤ CHẾT OAN
  • TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP
  • TAI NẠN GIAO THÔNG
  • KHINH SUẤT TRONG Y TẾ
  • ĐỀN BÙ LAO ĐỘNG
  • NGƯỢC ĐÃI Ở VIỆN DƯỠNG LÃO
  • KIỆN TỤNG THU HỒI THUỐC
  • LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Công ty ORLANDO nằm ngay tại trung tâm của Decatur, Georgia, cách một vài dặm về phía đông trung tâm thành phố Atlanta. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi sự thoải mái và tiện lợi của một thị trấn nhỏ, mối quan hệ cá nhân kết hợp với các nguồn lực của một khu vực đô thị lớn.

Mặc dù trụ sở chính tại Decatur, Georgia, nhưng Công ty ORLANDO xử lý các vụ án nghiêm trọng và các vụ kiện trên khắp đất nước – đặc biệt xuyên suốt Đông Nam. Tại các nước nơi mà các luật sư của chúng tôi không có giấy phép hành nghề luật sư, chúng tôi thực hiện điều này bằng cách thuê (khách hàng không cần trả thêm thêm chi phí) luật sư địa phương có thể tin cậy được, người mà khi cần thiết, có hiệu lực để có một trong các đối tác của chúng tôi thừa nhận “pro hac vice” (hoặc được phép hành nghề cho một vụ án duy nhất) qua đó cho phép chúng tôi tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ của các trường hợp của khách hàng hoặc đại diện cho công ty của khách hàng.

Ông Orlando đã được trao tặng việc xếp loại cao nhất trong những công ty luật tại quốc gia.

*pro hac vice (nghĩa la việc 1 luật sư không được thừa nhận để tranh tụng tại 1 phiên toà cụ thể nhưng được phép tham gia vào vụ án của phiên tòa đó)

The Orlando Firm is your Atlanta personal injury lawyer with the experience to win.